Det er Langfredag i dag. Dagen, hvor vi mindes Jesu død på korset, hvor vi mindes Jesu død for vores skyld.

Det er en stille dag. En dag fuld af stor sorg, stor smerte. Lysene er slukket. Der er ingen blomster på bordet. Flaget er på halv.

I optagelsen kan I høre mig læse fra ”Vorherre Jesu Kristi lidelseshistorie”, som I også kan finde bagerst i salmebogen. Indimellem synger jeg ”Gak, under Jesus kors at stå”, nr. 191 i Den Danske Salmebog.