Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk og højtidelig begivenhed, som mange ægtepar ser frem til med glæde og spænding. Det er noget helt særligt at kunne stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken giver Gud sin velsignelse over jeres ægteskab, over det liv i vil leve sammen, bundet til hinanden i kærlighed.

Fordi præsten er "vielsesmyndighed" i et sogn, så er et kirkebryllup juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Er I allerede gift dér, så kan I altid få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Ulbjerg, Lynderup eller Låstrup kirke, hvis I bor i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til området. 

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en hel række praktiske ting, I skal have styr på:

Aftale dagen:

I skal kontakte præsten for aftale en dato og tidspunktet for brylluppet. 

Skaf en prøvelsesattest:

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Det gøres via borger.dk, her er et link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/aegteskab-og-parforhold/naar-i-vil-giftes

Vælg vidner: 

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan typisk være jeres forældre, eller andre bryllupsgæster I er 100% sikre på vil være tilstede på dagen.

Vælg navn:

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det, det kan enten gøres elektronisk, via borger.dk og følgende link: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=47f060a6-1a07-4aaa-8b34-693ea405240b&referringPageId=5958f4fd-8f06-40ab-b5cc-1d08691a1f44&type=DK eller også kan man udfylde en blanket, som findes her: https://www.personregistrering.dk/hjaelpetekster/printselv.html og som kan sendes med posten eller på anden måde afleveres til jeres sognepræst, der hvor I bor.

 

 

 

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I selv følges ad?
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bære alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar bliver inviteret til en vielsessamtale med præsten.

Samtalen har to formål: I skal tale om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vi gennemgår ritualet og vælger salmerne sammen, og præsten vil selvfølgelig også gerne høre lidt om jer selv og jeres forhold, så den tale hun holder bliver jeres.

Men samtalen har også til formål at give jer lejlighed til at tale om, hvad ægteskabet egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten kontakter jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Vielsessamtale finder typisk cirka 14 dage inden brylluppet.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære hinanden i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: "Så giv hinanden hånd derpå", med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen afsluttes typisk med, at I giver hinanden ringene, og måske et kys.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser, denne gang ved siden af hinanden.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.