Dåben - en god begyndelse på livet

Når et barn bliver døbt, er det en festdag, hvor et lille nyt medlem bliver budt velkommen i fællesskabet. Fællesskabet i kirken, og fællesskabet i familien.

Hvert år bliver godt 40.000 mennesker døbt – de fleste af dem som små børn. Der er flere gode grunde til, at så mange vælger at lade deres børn blive døbt.

  • I dåben beder vi Gud om at være med den døbte, vi beder om at han må beskytte og bevare ham eller hende livet igennem.
  • I dåben giver Gud sit løfte om, at den døbte aldrig vil være alene, for han vil være med, "alle dage, indtil verdens ende".
  • I dåben bliver man medlem af folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Man får del i en kulturarv, som har spillet en stor rolle i den danske historie.
  • Dåben er en gave, som gælder hele livet – uanset hvornår man bliver døbt.

Låstrup døbefont

Dåbens betydning

Hvad er vores opgave som forældre og faddere?

For nu at citere den lidt gammeldags formulering fra ritualbogen, så er i for det første "vidner på at barnet er døbt", med andre ord: I skal altså være til stede ved dåben, for senere at kunne fortælle barnet om det. For det andet skal I "oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham". Det betyder altså, at I har ansvaret for, at jeres barn lærer det at kende, som det nu er blevet en del af, så det også får glæde af det. Dåben er en gave, som må pakkes ud! Det sker på mange måder! I kan lære jeres barn at bede Fadervor, læse Bibelhistorier og synge salmer sammen. I kan tale om tro og om tvivl, og I kan komme i kirke, og finde, at døren altid står åben.

Lidt mere praktisk om faddere

Der skal være mindst to og højest fem faddere. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, og skal minimum være den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.

Hvad hvis jeg vælger, at mit barn ikke skal døbes, og han/hun gerne vil døbes senere?

Det er altid muligt at blive døbt, hvis man ønsker det. Men som forældre er det en god ide at være bevidst om, at tro og et forhold til kirke og kristendom sjældent kommer af sig selv. Så hvis I tænker, at jeres barn ikke skal døbes som lille, fordi I gerne vil have, det senere selv tager valget, så vær opmærksom på at give jeres barn et grundlag at træffe sit valg på. For desværre er det jo sådan, at det er svært at sige "ja" til noget, man aldrig har lært at kende. I må hjælpe jeres barn med at tage stilling. Ellers har I også truffet et valg for det.  

Mulighed for lørdagsdåb?

I disse dage er det jo sådan, at mange lever længere og længere væk fra deres familier eller også er flyttet fra den kirke, de selv blev døbt i, og hvor de gerne vil have deres barn døbt. I sådanne tilfælde kan lørdagsdåb været et fint alternativ. Kontakt præsten for at aftale nærmere. Jeg vil gerne konfirmeres, men jeg er ikke døbt – hvad gør jeg?

Hvis du allerede er begyndt til konfirmationsforberedelse, så tal med din præst der. Ellers kan du selvfølgelig altid ringe! Nogle bliver døbt til en almindelig gudstjeneste inden konfirmationen. Andre vil helst ikke døbes foran så mange mennesker. Da kan dåben foregå en anden dag. Vi kan sagtens finde ud af det sammen! 

Jeg er voksen, og overvejer at blive døbt – hvad gør jeg?

Det er altid muligt at blive døbt. Tag fat i præsten, så får I aftalt, hvordan og hvorledes i fællesskab.